mmk.be >

Elektromagnetische straling

Als lokaal bestuur communiceren over straling: waarom?

Een handige leidraad: het draaiboek "Zendantennes... een hot item!"

Provinciale infosessies 2011 over elektromagnetische straling

Het draaiboek "Zendantennes... een hot item!" geëvalueerd

Wat kunnen de Medisch Milieukundigen bij de Logo's betekenen?

Informeer met brochures 'Elektromagnetische velden en gezondheid' 

Meer informatie voor huisartsen

Meer informatie voor scholen


Als lokaal bestuur communiceren over straling: waarom?

In België is 74 % van de deelnemers aan het onderzoek van de Speciale Eurobarometer ongerust over de gezondheidseffecten van zendantennes en 69 % is ongerust over gsm-toestellen. 

 

Tegenstrijdige en alarmerende berichten in de pers en op het internet voeden deze ongerustheid over de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Door de komst van de netwerken voor mobiele telefonie, het gebruik van een gsm-toestel en de aanleg van heel wat draadloze netwerken is de blootstelling aan elektromagnetische straling gestegen en wordt verwacht dat deze nog verder zal stijgen.

 

Als lokaal bestuur sta je dicht bij de bevolking. Je kan snel inspelen op wat er leeft bij de bevolking. Daarom ben je als lokaal bestuur ideaal geplaatst om te communiceren over elektromagnetische straling.

 

Veelal wordt reeds gecommuniceerd door de gemeente/stad over straling naar aanleiding van grote ongerustheid over bv. de plaatsing van een zendantenne. Het is echter ook van groot belang om als lokaal bestuur te communiceren wanneer er nog geen ongerustheid is. Door inwoners tijdig te informeren over straling (gezondheidseffecten, procedures,…) kan je voorkomen dat er ongerustheden ontstaan bij bv. plaatsing van een nieuwe zendantenne.

 

Uit onderzoek blijkt dat inwoners matig tot veel vertrouwen hebben in lokale besturen als informatiekanaal over milieuproblemen. Huisartsen en wetenschappers worden nog meer vertrouwd.

Een handige leidraad: het draaiboek "Zendantennes... een hot item!"

Het draaiboek “Zendantennes… een hot item!” biedt lokale besturen alle informatie die ze nodig hebben om te communiceren over  elektromagnetische straling naar hun inwoners. Het is een praktisch instrument om op een onderbouwde manier te communiceren.

 

Het draaiboek is een initiatief van het VIGeZ en de Medisch Milieukundigen (Logo’s) in samenwerking met de dienst Milieu en Gezondheid (departement LNE) en Toezicht Volksgezondheid (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).

 

Download de update (december 2012) van het volledige draaiboek “Zendantennes… een hot item!”.

Het volledige draaiboek bestaat uit 4 delen die je ook apart kan downloaden.

 

 • In deel 1 wordt het belang van communiceren over straling besproken. Je vindt er meer informatie over het waarom van communiceren, naar wie en wanneer te communiceren.
 • Deel 2 is communicatie in de praktijk: wat kan een lokaal bestuur doen om inwoners te informeren en te sensibiliseren. Dit deel kan je ook apart raadplegen als je snel antwoorden zoekt op vragen zoals wat te doen
  • bij weinig of geen ongerustheid?
  • tijdens perioden van ongerustheid?
  • voor georganiseerde burgers?
  • voor inwoners die aangeven elektrogevoelig te zijn?  
 • Deel 3 verzamelt heel wat wetenschappelijke informatie over de technologie, gezondheid en wetgeving en bevat fiches over de gezondheidseffecten.
 • Deel 4 geeft een overzicht van veel gestelde vragen en bevat de bronnen en referenties.  

  Provinciale infosessies 2011 over elektromagnetische straling

  Provinciale infosessies 2011 over elektromagnetische stralingProvinciale infosessies 2011 over elektromagnetische straling

  Het draaiboek “Zendantennes… een hot item!” werd voorgesteld op vijf provinciale infosessies die de dienst Milieu en Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie samen met de medische milieukundigen en Toezicht Volksgezondheid organiseerden. Deze infosessies dienden ter ondersteuning van lokale intermediairen zoals gemeenten, huisartsen, OCMW’s en bouwmaatschappijen. De PowerPoints van de infosessies kan je hier terugvinden:

  Het draaiboek 'Zendantennes... een hot item' geëvalueerd

  Uit het evaluatierapport van het draaiboek 'Zendantennes... een hot item!' blijkt dat er een grote interesse is bij lokale besturen voor het draaiboek. Toch kent slechts één derde van de respondenten het draaiboek en wordt het nog weinig gelezen. De lezers zijn tevreden over de inhoud ervan. De boodschap om proactief te communiceren over straling is echter nog onvoldoende aangekomen bij gemeentelijke ambtenaren. Minder dan de helft van de respondenten is echt overtuigd van het belang om te communiceren over straling.


  Naar aanleiding van deze evaluatie werd een update van het draaiboek gedaan.   

  Wat kunnen de Medisch Milieukundigen bij de Logo's betekenen?

  De centrale doelstelling van de MMK’s is de Vlaming maximale toegang verlenen tot objectieve en correcte informatie over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. Dit met aandacht voor de onzekerheden die er nog bestaan en de mogelijke voorzorgsmaatregelen.
  Op die manier kunnen mensen zelf bewust beslissen hoe ze met (eventuele) risico’s omgaan en of ze al dan niet voorzorgsmaatregelen willen nemen.
  Daarom worden de MMK’s op de hoogte gehouden over de meest recente ontwikkelingen van elektromagnetische straling en gezondheid. Hiervoor is er op regelmatige basis een overleg met de bevoegde instanties.

  Informatiecampagnes zijn echter maar effectief als ook op lokaal niveau de nodige inspanningen worden geleverd. Ter ondersteuning van lokale besturen bij lokale acties/communicatie over straling beschikken de Logo’s over het volgende aanbod:

  Heb je als lokaal bestuur meer informatie of specifieke ondersteuning nodig, dan kan je ook hiervoor terecht bij de MMK uit jouw regio, www.vlaamselogos.be  

  Informeer met brochures 'Elektromagnetische velden en gezondheid'

  In Vlaanderen zijn momenteel de volgende brochures in omloop:

  Elektromagnetische velden en gezondheid: uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap (federale overheid)
   
  Mobiele telefoon en gezondheid: normen, wetenschappelijke feiten en tips voor verstandig gebruik (federale overheid).
   
  Gsm en kinderen: de folder leert kinderen en jongeren om verstandig om te gaan met hun gsm-toestel (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid).
   
   
  Je kan de eerste twee brochures bestellen bij het Call center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: tel. 02/524 97 97. Elektronisch vind je ze op www.health.belgium.be. De folder over gsm en kinderen kan je downloaden via www.zorg-en-gezondheid.be/gsm_en_kinderen.aspx. De folder rond gsm-gebruik bij kinderen werd aangepast aan de nieuwe wetgeving en aan de nieuwe standpunten.

  naar boven 

 

 

 

 

 

 

 

 

webdesign JMA